Home

Home

Welkom bij KF de Trije Doarpen

Onderaan de pagina, verslag eerste training van 13 mei en foto's

 ---------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de KNKB

Geen officiële kaatswedstrijden tot 1 september 2020

De KNKB heeft besloten om alle regio- en KNKB-wedstrijden (zowel jeugd als senioren) tot 1 september 2020 te schrappen. De KNKB is van mening dat er geen sprake kan zijn van prestatiesport binnen een anderhalve meter context. De richtlijn ‘ruimte en verplaatsing’ (RIVM) speelt eveneens een grote rol in het besluit.
 
Het door NOC*NSF opgestelde protocol ‘verantwoord sporten’ biedt ruimte voor eigen alternatieve kaatsactiviteiten bij de plaatselijke kaatsverenigingen. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen. De KNKB adviseert haar aangesloten leden dat er ruimte is voor kaatstraining en competitiekaatsen.
 
De optie om dit uit te breiden naar ledenwedstrijden wordt op dit moment onderzocht, hierover is intensief contact met NOC*NSF. Ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Betreffende de komende periode hanteert de KNKB bovenstaande uitgangspunten met het zogenaamde ‘nee, tenzij principe’. Hiermee verwijzend naar mogelijke nieuwe en verruimende overheidsmaatregelen.
 
Of het kaatsseizoen wordt verlengd na 1 september is afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en hiermee samenhangend de overheidsbesluiten. Intern zullen we een alternatieve verkorte wedstrijdagenda onderzoeken. Draagvlak en mogelijkheden bij verenigingen en kaatsers zijn hierbij eveneens van belang.
 
In de eerste helft van juli wil de KNKB haar jaarvergadering proberen te organiseren.

-----------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief KNKB

Klik op de afbeelding

 

------------------------------------------------------

Kaatstraining, het kan en mag weer

Woensdag 13 mei mochten de jeugdige kaatsers dan eindelijk weer trainen op het kaatsveld van Niawier.

In totaal waren er maar liefst 16 opgaven, In de leeftijdsklasse van 8 tot en met 12 jaar.  Een ieder kon kennis maken met Aljantine Holtewes, zij is de nieuwe trainster voor de jeugd.

Tijdens de training werd er opgeslagen, uitgeslagen en een keeroefening gedaan. Voorafgaand mochten de spieren opgewarmd worden met een warming-up en eindigde men met een leuk eindspel, namelijk ‘3 op een rij’. Dit ging in een competitievorm, er werd dan ook fanatiek gestreden.

De kinderen zijn enthousiast naar huis gegaan en zien uit naar de volgende keer.

Voor het fotoalbum, KLIK HIER

 

Ook graag mee doen aan de trainingen?

Kom gewoon langs en doe mee! We zien je heel graag komen!!

--------------------------------------------

Volg je ons al op Facebook?
Nee klik even op de afbeelding en je blijft ook op de hoogte via onze pagina.

Onze sponsors

  • Image