Home

Home

Welkom bij KF de Trije Doarpen

Eerst volgende wedstrijd:

Zie menu wedstrijdlijst!

 

Training
I.v.m. de grote trainingsopkomst, waar wij heel blij mee zijn, worden de groepen in eerste instantie in tweeën opgedeeld. 8 t/m 10 jaar traint voortaan van 17.30 tot 18.30, 11 jaar en ouder traint van 18.30 tot 19.30 uur. Indien dit grote problemen oplevert voor het thuisfront, dit graag donderdag even met Boele bespreken. De trainingen kosten 10 euro. Wie nog niet betaald heeft, dit graag mee nemen naar de training.

 

Nieuws van de Federatie dongeradeel:

Beste kaatsers van de jongens en meisjes categorie, Het bestuur van de federatie heeft besloten om dit jaar als extra prijs een stimuleringsprijs uit te delen aan kaatsers uit de jongens- en meisjes categorie 14-16 jaar. Dit betreft een prijs die wordt uitgereikt op basis van de wedstrijden 14-16 jaar volgens de federatielijst. Dit zijn dus de wedstrijden waar jullie gelijktijdig kaatsen met de senioren (vaak op een vrijdag of zaterdag). Blijf jullie dus net zoals op de Ale van Kammenpartij vorige week donderdag ook nu weer massaal opgeven. Wellicht win je nog een extra prijs aan het einde van het seizoen! De prijsuitreiking zal plaatsvinden op de DSD kaatspartij op 8 september te Moarre-Ljussens. Oan’t sjen op de kaatsvelden! Federatie Dongeradeel Klassementencommissie

Nieuws van de KNKB: 
Onze sponsors

  • Image