Contributie

Home / Contributie

Contributie

Contributies en inleggelden

Het lidmaatschap van kaatsvereniging De Trije Doarpen loopt van 1 januari t/m 31 december. Eventuele opzeggingen moeten vóór 1 december doorgegeven worden aan de ledenadministratie, anders bent u/je de contributie voor nog een jaar verschuldigd. De vereniging moet bondscontributie aan de KNKB en contributie aan de Federatie afdragen. De peildatum hiervoor is 1 januari. 

Contributies:
Senioren €  20,- per jaar
Jeugdleden die alleen ledenpartijen kaatsen € 15,- per jaar
Jeugdleden die tevens Federatie en/of KNKB partijen kaatsen € 20,- per jaar

Contributie wordt dmv doorlopende machtiging afgeschreven in de maand mei.

Training:

Jeugdleden vanaf 8 jaar € 10,- per jaar, dit moet contant worden voldaan op de eerste training van dit
jaar

Jeugdleden 6/7 jaar, hiervoor is te weining belangstelling.

Inleggelden:

Ledenpartijen:

Senioren/kneuzen € 4,- per wedstrijd
Jeugdleden € 2,50 per wedstrijd

Federatiepartij:

Jeugdleden € 3,00 per wedstrijd

Onze sponsors

  • Image