Verslagen-Foto

Home / Verslagen-Foto

Verslagen

02-09-2018 Knkb verslag

Zondag was een prima dag voor de leden van de Trije Doarpen. 

Jelmer Torensma kaatste zich op de vrije formatie wedstrijd voor Schooljongens in Winsum naar

een knappe derde prijs. De pupillenmeisjes waren op het prachtige veld van Menaldum

te kaatsen. Al drie de meiden zaten in de prijzen deze dag. Isabella Sijtsma werd tweede in de 

verliezersronde samen met Nina-Claire Wijning, Hester Torensma stond in de finale van de B klas,

en verloor helaas net met 5-4 6-6 en werd daardoor keurig tweede. Zij had met haar maat Inez Bosch

ook al een favoriet partuur naar huis gestuurd. Suzanna Allema heeft zich sinds twee weken in de A klas gekaatst,

hier werd met een Belgisch lotingssysteem gekaatst. Dit houdt in dat je 3x moet kaatsen in een 

vooraf bekend schema. Je krijgt dus niet ieder partuur tegenover je. Na 3 omlopen mogen de

parturen met de meeste eersten nog een finale kaatsen. Ze won de eerste met 5-5 6-6, daarna

kwamen ze tegenover het op papier sterkste partuur te staan. Ze liepen al snel uit naar een 5-1

voorsprong, maar lieten de tegenstander nog terug komen tot 5-4. Daarna wisten ze de overwinning

naar zich toe te trekken. Ook de laatste omloop werd nog een zware pot, deze eindigde ook in een 

5-4 overwinning. In de finale mochten ze wederom aantreden tegen het sterke partuur van de tweede

omloop omdat deze de op één na meeste eersten haalden. Ook dit werd een spannende finale met 

veel eersten op 6-6 gelijk. Op 5-4 0-6 leek het nog gelijk te worden, maar ze wisten de 0-6 achterstand

om te buigen naar een 6-6 gelijk en pakten daarna de overwinning zelfs. Samen met Gerbrich Koster

kon het feestje gevierd worden. Want de A klas winnen is toch wel heel bijzonder voor onze regionen.

01-09-2018 Kaatsfederatie Dongeradeel kaatst in Niawier

Zaterdag stond al weer de 11e wedstrijd op het programma van de kaatsfederatie Dongeradeel, meetellend voor het klassement. Sponsor van deze wedstrijd was Loon- en verhuurbedrijf W. Turkstra uit Niawier. Er kon gekaatst worden onder werkelijk perfecte weersomstandigheden.

De deelname viel helaas tegen. Alleen de heren B-klasse en de jeugd van 14-16 kaatsten deze middag.

Bij de jeugd 14-16 jaar stonden 4 parturen op de lijst. Na twee omlopen kaatsen waren er twee parturen die twee keer hadden gewonnen. Dit waren de parturen Lysanne, Sjoerd en Jordy en het partuur Aljantine en Antje. Eerstgenoemd partuur won deze wedstrijd overtuigend met 5-1 (6-4).

Bij de heren B klasse stonden ook 4 parturen op de lijst. De eerste omloop gingen gelijk beide wedstrijden tot een stand 5-5, dus dat beloofde een mooie kaatsmiddag te worden. Na de tweede omloop, met weer een 5-5 op de telegraaf waren er nog 3 parturen die de kransen konden winnen. Het partuur Marten, Jan Pieter en Durk Pieter hadden de beste papieren, zij hadden twee overwinningen. Zij speelden hun laatste wedstrijd tegen het partuur Waatze, Harald en Magchiel. Het eerstgenoemd partuur won ook hun laatste wedstrijd waardoor zij de terechte winnaar werden. Het partuur Willem, Hendrik en Pieter werden tweede met 19 vooreersten.

Volgende week word de laatste kaatswedstrijd van de kaatsfederatie Dongeradeel gehouden in Morra. Dan zal ook bekend zijn welke kaatsers de diverse klassementen bij de senioren en de jeugd 14-16  hebben gewonnen.

Uitslagen

Jeugd 14-16 jaar

1 Lysanne Koree (Anjum), Sjoerd Vlasman (Ternaard) en Jordy Mossel (Rinsumageest)

2 Aljantine Holtewes (Niawier) en Antje de Vries (Anjum)

Heren B klas

1 Marten Groen (Paesens), Jan Pieter Hovinga (Anjum) en Durk Pieter Hiemstra (Brantgum)

2 Willem Elzinga (Dokkum), Hendrik Hijlkema (Hantum) en Pieter Visser (Paesens)

 

 

25-08-2018 KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier

In Niawier waren zaterdag 25 augustus de KNKB schooljongens te gast bij KF De Trije Doarpen. Er werd gekaatst in een A en B klasse. Sponsor van deze wedstrijd was DW Multi Tech Service uit Niawier/Oosternijkerk.

In de A-klasse stonden 4 parturen op de lijst.  Na  twee omlopen waren er twee parturen die hun eerste twee wedstrijden hadden gewonnen . Dit waren de parturen Rink Rudmer Sterk en Wesley van der Vaart en het partuur Johan Cnossen en Jan Johannes van der Kamp. In de derde omloop moesten deze parturen tegen elkaar kaatsen voor de overwinning. Het werd een mooie en spannende wedstrijd. Het partuur Rink Rudmer Sterk c.s. wonnen deze wedstrijd met 5-5 6-4.

In de B-klasse stonden er 12 parturen op de lijst, door een afmelding in de A klas moest er in partuur 12 worden bijgeloot. In de winnaarsronde ging de finale tussen het partuur Menno Johnson en Jaimy Koel en het partuur Stijn Vincken en Matthijs Renema. Laatstgenoemd partuur wist deze partij te winnen met een stand van 5-3 6-4. De finale in de verliezersronde werd gewonnen door het partuur Jildert Wijbenga en André de Vries, zij versloegen het partuur Peder Dijkstra en Otte Algra met 5-1 6-4.

Ondanks de slechte weersvoorspelling werd het een prachtige kaatsdag, waarbij er sportief gekaatst werd.

Tot slot wil ik nog de scheidsrechters, keurmeesters en andere vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage.

Uitslagen;

A-klasse (4 parturen)

1 Rink Rudmer Sterk (Berltsum), Leon Wijning (Sint Annaparochie)

2 Johan Cnossen (Gauw), Jan Johannes van der Kamp (Nijland)

 

B-klasse (12 parturen)

Winnaarsronde

1 Stijn Vincken (Spannum), Matthys Renema (Heeg)

2 Menno Johnson (Kimswerd), Jaimy Koel (Haringen)

3 Thom Dijkstra (Bitgum), Edwin de Vries (Hallum)

Verliezersronde

1 Jildert Wijbenga (Arum), André de Vries (Bitgummole)

2 Peder Dijkstra (Hantumhuizen), Otte Algra (Leeuwarden)

 

 

 

21-07-2018 Knkb pupillenmeisjes

In Driezum stond vandaag de Knkb wedstrijd voor pupillenmeisjes op het programma. 

Isabella Sijtsma kaatste de eerste omloop met Fardau Krotje uit Dronryp. Helaas wisten zij 

de eerste partij niet te winden. Fardau werd bij een ander partuur geloot waardoor Isabella moest 

wachten tot ook zij een nieuwe maat kreeg bij geloot. Dit werd Lolkje de Jong uit Ee. Deze dames 

hebben samen al eerder laten zien dat ze een goed aanvullend partuur zijn. Ook vandaag wisten zij

zich tot de finale van de verliezersronde te kaatsen. De ging helaas verloren waardoor ze een mooie 

tweede prijs pakten in de verliezersronde.

 

Suzanna kaatste samen met Inge Blanke uit Bolsward. De dames begonnen niet overtuigend en stonden

de eerste omloop al snel 2-0 achter. Ze gooiden de boel om waardoor Suzanna voor best opslager werd

en voorin het perk kwam. Dit was een gouden wissel bleek later, ze wisten de partij te winnen met 5-3. De 

tweede omloop leek op papier een zware tegenstander te worden, niks bleek minder waar en ze wonnen met

5-0 6-0. Toen kwam de halve finale tegen het favoriete partuur. Hier zaten twee uitstekende dames in, de ene is

een betere A klasse kaatser en de andere een top B klasse kaatser. Op papier bijna onmogelijk, maar wat is het kleine balletje

dan rond. Suzanna en Inge kaatsten op hun top. Ze lieten zowel op als uit vliegend kaatswerk zien. Ook deze partij

werd gewonnen met 5-4. De finale was wederom een zware dobber en de dames waren uit gekaatst. Ze hebben 

gevochten, maar het lukte allemaal niet meer. Ze verloren met 5-2 maar wisten een prachtige tweede plaats te 

behalen.

2de Suzanna Allema Niawier en Inge Blanke Bolsward

2de verl.ronde Isabella Sijtsma Wetsens en Lolkje de Jong Ee

 

21-07-2018 KNKB pupillenjongens

Vandaag organiseerde de Trije Doarpen een KNKB pupillenjongens wedstrijd. 

Om 10 uur werd de eerste bal geslagen door de B klas. Hier was helaas een afmelding waardoor er 

bij geloot moest worden. Na de eerste omloop startte ook de A klas met 4 parturen. Zij kaatsten in 

poule verband en moesten tegen elk partuur kaatsten. Aan het eind van de dag waren er twee parturen

met evenveel eersten waardoor de tegen eersten geteld moesten worden. Partuur 1 had uiteindelijk de minste

tegen eersten en ging met de kransen naar huis. In de B klas werden mooie partijen gekaatst. Een aantal werd

pas beslist op 5 gelijk. Het was flink warm om te kaatsen, de vereniging had dan ook emmers water ter afkoeling

bij het veld gezet. Ook werd de keurmeesters meerdere malen drinken en eten aangeboden. Rond 15.30 werd de 

laatste bal geslagen en konden de prijzen worden uitgereikt.

A klas

1ste Remco Post Sexbierum en Jurre Reitsma Exmorra

2de Iwan Hiddinga St Annaparochie en Jesse Greidanus Winsum

B klas

1ste Milan van der Weg Wommels en Silvan Elzinga Bolsward

2de Brent Jesse van Beem Dronryp en Jesse Miedema Marsum

3de Monse Hansma Spannum en Jacob Boersma Wouterswoude

3de Jelle Rense Lei Moddergat en Stef van Steen Grou

1ste verl.ronde Jille Jongsma Damwoude en Jorrit Palma Tzum

2de verl.ronde Daan Harkema Grou en Eelco Meijer Hallum

 

 

30-06-2018  Nederlands Kampioenschap pupillenmeisjes.

Ried. Voor de Trije Doarpen deed het partuur Suzanna Allema, Isabella Sijtsma en Hester Torensma mee.

Dit partuur won al 2x eerder een mooie tweede prijs op een afdelingswedstrijd. Het zijn 3 talentvolle meisjes die goed mee doen op de Knkb wedstrijden. Van de 17 parturen op de lijst waren ze partuur 1, dit betekend volaan de bak tot aan een eventuele finale. Ze begonnen tegen het partuur van Sint Annaparochie, deze werd gewonnen met 5-3 6-4, op de tweede lijst moest er gekaatst worden tegen Makkum, geen misselijk partuur, maar er werd wederom gewonnen met 5-3 6-2.

Op de derde lijst was de tegenstander het sterke partuur van Goënga. Ook deze werd gewonnen met 5-3 6-6. De halve finale werd bereikt en de tegenstander werd Menaam, een zeer degelijk partuur. We kwamen al snel achter met 4-2 maar de dames vochten en kwamen terug tot 4-4. Op 4-4 6-6 kwam waarschijnlijk de cruciale slag en werd het 5-4 voor Menaam, het werd nog 6-6 maar op deze stand werd de kaats net niet voorbij geslagen. De meiden pakten hierdoor een prachtige derde plek, maar waren toch enigszins aangeslagen omdat ze wisten dat er meer in had gezeten deze dag. Mede omdat het favoriete partuur van Dronrijp er in de tweede omloop al af ging. Na de finale die werd gewonnen door Raerd was er toch blijdschap met dit mooie resultaat. Het zeldzame Makkumer aardewerk was binnen.


27-06-2018 Jeugdkaatsen kaatsfederatie Dongeradeel Niawier

Niawier. Woensdag 27 juni was de jongste jeugd van de kaatsfederatie Dongeradeel te gast bij KF De Trije Doarpen. Sponsor van deze partij was Assurantie- & Administratiekantoor A.C. Mol uit Niawier. Er kaatsten deze avond 4 jeugdcategorieën.

Bij de welpenmeisjes waren er 4 parturen welke fanatiek streden voor de kransen. Na 3 keer kaatsen waren de kransen voor Lyanne en Michelle, tweede werden Marrit en Amarins.

Bij de welpenjongens gingen ook 4 parturen de strijd met elkaar aan. Hier werden verscheidene spannende wedstrijden. Na 2 keer kaatsen waren er nog 3 parturen die kans maakten op de eerste prijs. In de laatste omloop moest het dus gebeuren. Stijn en Gerard hadden de beste papieren met 2 overwinningen. Zij wonnen ook hun laatste partij en gingen verdiend met de kransen naar huis. Tweede werden Marten Jan en Yme Hille.

De pupillenmeisjes waren ook met 4 partuur, in deze categorie veel strijd en beleving. Spannende partijen en een aantal 5-5 gelijk partijen, waarvan 1 met alles aan de hang werd beslist. In de derde omloop kaatsen de parturen Willianke en Annet tegen Suzanna en Richtje. Uit deze partij zou de uiteindelijke winnaar komen. Ondanks het verlies van Suzanne en Richtje gingen ze toch met de kransen naar huis. Hier moest wel even voor gerekend worden, want het werd beslist op tegeneersten.

Bij de pupillenjongens werden door de 4 parturen mooi gekaatst. Ook hier een aantal partijen die  in 5-5 gelijk eindigden. De laatste partij van de avond werd beslist in 5-5 (6-6). Dit was de partij tussen Pieter Siebe en Jille en het partuur Jacob en Kees. Dit werd gewonnen door eerstgenoemd partuur. Door dit verlies was ook de kans op een tweede prijs verkeken voor Jacob en Kees. Winnaar in deze categorie werd het partuur Jelle Rense, Peter en Mient.

Er zijn nog twee jeugdwedstrijden van de federatie Dongeradeel, aanstaande zaterdag is in Anjum de Dongeradeelpartij. Deze partij is de laatste die meetelt voor het jeugdklassementen. Dus mocht u zich zaterdag vervelen, vanaf 9.00 uur wordt er gekaatst in Anjum.

Uitslagen

Welpenmeisjes (4 partuur)

1 Lyanne Jongsma (Damwoude), Michelle Sijtsma (Wetsens)

2 Marrit de Jong (Ee), Amarins Kloostra (Niawier)

Welpenjongens (4 partuur)

1 Stijn de Haas (Dokkum), Gerard Boersma (Wouterswoude)

2 Marten Jan Koree (Anjum), Yme Hille Postma (Hantum)

Pupillenmeisjes (4 partuur)

1 Suzanna Allema (Niawier), Richtje Bandstra (Oosternijkerk)

2 Willianke Sipma (Ee), Annet Haaksma (Ee)

Pupillenjongens (4 partuur)

1 Jelle Rense Lei (Moddergat), Peter Kuipers (Holwerd), Mient schregardus (Dokkum)

2 Tsjisse Bruinsma (Dokkum), Martijn Mossel (Rinsumageest), Timo de Boer (Driesum)

(Mochten er meer foto's zijn, stuur deze dan naar info@beelderiseren.nl dan zullen we ze bij plaatsen.)

 

24-06-2018 Afdelingspartij in Raerd

Zondag 24 juli kaatsen de pupillenmeisjes Hester Torensma, Isabella Sijtsma en Suzanna Allema op de afdelingspartij in Raerd. Helaas hadden ze een zeer zwaar lot en moesten ze meteen tegen topfavoriet Dronrijp. Dit partuur heeft tot nu toe alle afdelingswedstrijden gewonnen. De dames konden het deze keer ook niet bolwerken tegen dit complete partuur en verloren helaas in de eerste omloop.

Daarna mochten ze mee doen in de opstapronde waar meisjes in kaatsen die geen afdelingspartuur kunnen vormen en alle verliezers in de eerste omloop. Er werden ter plekke 12 parturen geloot. Hester lootte Marije Osinga bij haar, Isabella kwam bij Lolkje de Jong uit Ee en Suzanna werd bij Elbrich Kooistra uit Goeinga geloot.

Alle meiden kwamen tot de derde omloop, waarin het doek helaas viel voor Hester. Zij moest in deze omloop kaatsen tegen Isabella en Lolkje. Dit partuur was deze omloop beter en kaatste zich zelf naar de finale. Isabella trof hier Suzanna als tegenstander. Helaas eindigde de finale in een 5-0 overwinning voor Suzanna en Elbrich die hierdoor met de felbegeerde kransen naar huis gingen. Isabella en Lolkje werden keurig tweede.

 

23-06-2018 It Hokje ledenpartij

Zaterdag 23 juni werd onder mooie omstandigheden een ledenpartij georganiseerd voor alle categorieen. Deze partij werd gesponsord door de jeugd uit het plaatselijke jeugdhonk en de prijzen waren fantastisch. De eerste prijs bij de senioren was een vleespakket ter waarde van 35,00 euro. Er stonden 8 parturen op de lijst bij de senioren en rond de klok van 17.30 werd de laatste bal geslagen. De winnaars werden Waatze de Vries, Gert v/d Meulen en Tineke P Terpstra. Zij wonnen de finale van Dylan Cuperus, Jelle Weidenaar en Ate Piet Hoekstra. De verliezersronde werd gewonnen door Erwin Braaksma, Esther Turkstra en Michaël Braaksma, zij wonnen van Harald Wiersma, Pieter Allema en Tjardo Zwart. Bij de kneuzen was een reusachtge opkomst van maar liefst 9 parturen. Zij werden opgedeeld in een A en B klasse. De A klasse werd gewonnen door Arnold de Jong en Anneke Bijland, tweede werden Gert Jan en Regina Sijtsma. Bij de B categorie gingen de felbegeerde kransen naar Lutske Allema en Anita Cuperus, hier werden moeder en dochter Klazien en Jeltina Turkstra keurig tweede.

Bij de jeugd werd gekaatst in 2 categorieen. Beide werden opgedeeld in een A en B klas. Dit kaatst voor iedereen mooier, de B klas krijgt de snelle harde ballen niet om de oren en de A klas kaatst op een iets hoger niveau. Bij de pupillen A ging de eerste prijs naar het partuur van Isabella Sijtsma en Pieter Siebe Cuperus. Tweede werden hier Suzanna Allema en Richtje Bandstra. In de B klas ging de overwinning naar Suzanne Torensma en Nynke Keegstra, de tweede prijs ging naar Kirsten Wiersma en Tineke Pauzenga. Bij de welpen gingen in de A klas de kransen naar huis met Marije Keegstra en Renke Jacob Cuperus, de tweede prijs ging naar Amarins Kloostra en Jelmer Allema. In de B klas waren veel beginners aanwezig. Er werd al heel aardig gekaatst door sommige kinderen. De eerste prijs ging naar Mendy Cuperus die haar allereerste wedstrijd kaatste en Fiona Snijder, de tweede prijs ging naar Aukje Dijkstra en Tessa Reitsma. Voor de jongste jeugd waren er grote speelgoedpakketten, en voor de pupillen waren er geldprijzen in een feestelijke verpakking.

De jeugd had een springkussen geregeld en grote bouwblokken, op het eind van de middag ging de bakplaat aan en kon men genieten van een broodje hamburger of een portie sate. Het was een geslaagde partij met een grote opkomst. De volgende partij is op zaterdag 7 juli, de RoptaBoysPartij.

                               

 

16-06-2018 KNKB eerste klas heren

Zaterdag 16 juni organiseerde Kf de Trije Doarpen een Heren vrije formatie eerste klas. Er werd om 10.00 uur gestart met 2 velden waar elk 6 parturen los konden. De eeste omloop bracht geen spannende partijen en al vlot kon begonnen met de tweede omloop. Hier werden wel een aantal partijen pas op 5-5 beslist. Rond de klok van 13.00 uur waren er nog 5 parturen over die onderling moesten beslissen wie met de prijzen naar huis gingen. De plaatselijke favoriet, de gebroeders Sip Jaap en Wiebe Wessel Bos en Johannes v/d Veen moesten het opnemen tegen het partuur Jouke Bosje, Rienk Veltman en Rick Poortstra. Het werd een gelijk opgaande wedstrijd die uiteindelijk beslist werd op 5-5 6-2 in het voordeel van partuur Bosje c.s. De andere partij ging tussen Willem Jan Postma, Albert Feenstra en Gerben de Boer tegen Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa. Ook deze partij was spannend en werd beslist op 5-4 6-4 voor partuur Bouma c.s. Hyltje Bosma, Elgar Boersma en Marco de Groot gingen met een staand nummer naar de halve finale tegen partuur Bolsje c.s. Laatsgenoemde partuur was uitgeblust en verloor dan ook met 5-3. De finale werd er één met alles wat het publiek kon wensen. Prachtig tussenspel, bovenslagen en zitballen. Deze werd pas beslist op de stand 5-5 6-4 in het voordeel van het partuur Bosma c.s.

 

1ste Partuur 16 Elgar Boersma   Stiens

                       Hyltje Bosma    Makkum Fr

                       Marco de Groot  Franeker

2de Partuur 14 Remmelt Bouma  Weidum

                      Jelte Visser      Sexbierum

                      Willem Heeringa  Tsummearum

 3de Partuur 3  Jouke Bosje      Leeuwarden

                     Rienk Veltman    Makkum Fr

                     Rick Poortstra    St Jacobiparochie

          

 

16-06-2018 KNKB wedstrijd

Vandaag staat niet alleen de eerste klas op het programma, ook zijn er 2 NK's. Rutger, Dylan en Hendrik Willem kaatsen in Berlikum op het NK voor jongens, Tineke en Aljantine kaatsen hun NK in Bolsward. In Grou kaatsen Suzanna, Hester en Isabella op de afdelingspartij voor pupillenmeisjes - Allemaal veel succes toegewenst

Isabella, Hester en Suzanna een 2e prijs en weer in de finale tegen Dronryp KNKB pupillen meisjes

  

 

13-06-2018 Federatie wedstrijd

Hjoed keatsten de jongensten hun federatiewedstriid yn Hantum. Bij de welpenfamkes pakt Marije een mooie twadde priis mei Danique en Ytsje Aline. By de pupillenfamkes gie de krans nei Suzanna mei har maatsjes Annet en Doutsen. Hester behellet een keurige twadde priis mei Lolkje.

    

06-06-2018 Federatie wedstrijd

Op de federatie yn Moarre Ljussens 3 priizen foar us leden. Pieter Siebe pakt de krans mei Tsjisse en Kees. Suzanna wint de krans tegearre mei Leann en Marije wint mei Ytsje Alline bij de welpenfamkes - Lokwinske

    

 

03-06-2018 KNKB Wedstrijd

Twee afdelingsparturen waren actief op de Knkb. Rutger, Hendrik Willem en Dylan kaatsten bij de jongens in Goutum, Hester, Isabella en Suzanna kaatsen bij de pupillenmeisjes in Oude Bildtzijl. Jelmer en Jan kaatsen beide in een vrije formatiepartuur in Huizum

Hester, Isabella en Suzanna kregen de 2de prijs, ze verloren de finale met 5-3 6-2 van Dronrijp.

Maar wat hebben ze fantastisch gekaatst!

Jelmer pakte op de vrije formatie voor de schooljongens in Huizum een Mooie 3de Prijs met zijn maten. Gefeliciteerd

  

 

02-06-2018 KNKB Wedstrijd

Vandaag won Tineke Terpstra haar eerste KNKB krans in Hantum - Gefeliciteerd

 

01-06-2018 Jeugdpartij

Op 1 juni stond de tweede jeugdpartij op het programma. Deze partij werd gesponsord door schilderbedrijf Nutma en autobedrijf Postma uit Metslawier. Bij de welpen ging de eerste prijs naar Marije en Mirte, de tweede prijs was voor Sanne Janette en Thomas en de verliezersronde werd gewonnen door Michelle en Fokje. Bij de pupillen/schoolmeisjes B werd de krans gewonnen door Suzanne en Laura, hier was de tweede prijs voor Rensje, Kirsten en Kristine. Bij de pupillen/schooljeugd A gingen de kransen naar Pieter Siebe en Suzanne, hier werden Hester en Jarno keurig tweede.

   

     

 

27-05-2018 Federatie Partij Dokkum

Aljantine en Tineke in de prijzen op de federatie wedstrijd in Dokkum afgelopen zaterdag

 

25-05-2018 - Eerste jeugdwedstrijd KF De Trije Doarpen Niawier.


Vrijdagavond kon de jeugd hun eerste wedstrijd kaatsen. De wedstrijd werd gesponsord door Frequent beveiliging en F van der Meulen auto's. Er werd gekaatst door de welpen en de pupillen.
Bij de welpen stonden er 7 parturen op de lijst. Er werd gekaatst in een winnaars-en verliezersronde. Bij de allerjongsten werd fanatiek en sportief gekaatst. In de winnaarsronde ging de finale tussen het partuur Renke Jacob Cuperus en Antsje Wiersma, tegen het partuur Amarins Kloostra en Tessa Reitsma. Het werd een spannende finale die pas beslist werd op een stand 5-5 (2-6) in het voordeel van het partuur Cuperus c.s. In de verliezersronde was de finale tussen de parturen Michelle Sijtsma en Fokje Wiersma nog spannender. Hier kwam alles aan de hang. Het partuur Sijtsma c.s. trok aan het langste eind en gingen in de verliezersronde met de eerste prijs naar huis.
Bij de pupillen stonden ook 7 parturen op de lijst. Hier waren twee parturen die er uit sprongen. Zij hadden tot de finale beide maar drie tegen eersten. Dit waren de parturen Hester Torensma en Laura Allema en het partuur Suzanna Allema en Marije Keegstra. Het beloofde in de winnaarsronde een spannende finale te worden. Het liep echter anders en het partuur van Allema c.s. won de finale in de winnaarsronde afgetekend met 5-1 (6-0). Bij de verliezersronde stond het partuur Suzanne Torensma en Geertje Wiersma in de finale tegen het partuur Janiek Kloostra en Tineke Pauzenga. Hier waren de parturen echt aan elkaar gewaagd. Ze hielden elkaar lang in evenwicht maar uiteindelijk was hier de eerste prijs voor het partuur Torensma c.s. 
Uitslagen
Welpen (7 parturen)
1. Renke Jacob Cuperus en Antsje Wiersma
2. Amarins Kloostra en Tessa Reitsma
1. VR Michelle Sijtsma en Fokje Wiersma
Pupillen (7 parturen)
1. Suzanna Allema en Marije Keegstra
2. Hester Torensma en Laura Allema
1 VR. Suzanne Torensma en Geertje Wiersma

           

Zaterdag 19-05-2018 KNKB 

Vandaag een pilot van de Knkb. 3x Kaatsen met een verschillende maat.De meningen waren verdeeld, de meiden vonden het voor één keer wel leuk, maar het hoefde om hun ook niet weer ;-) 
Na 3x kaatsen waren er 7 meiden die 3x hadden gewonnen. Hester had maar 1 tegeneerst en pakte hier mee haar eerste Knkb krans van dit jaar#Gefeliciteerd Hester

    

 

Woensdag 16-05-2018 Federatie Dongeradeel

Vandaag de tweede wedstrijd van de federatie Dongeradeel. De pupillen en welpen kaatsten in Ternaard. Bij de pupillenmeisjes wonnen Suzanna en Nynke met hun maatje Annet de eerste prijs. Isabella werd keurig tweede met Doutsen en Gea. Bij de welpenjongens won Jelmer in zijn aller eerste federatiewedstrijd de felbegeerde krans. Van de oudere jeugd bij mij nog geen resultaten bekend, aanvullingen zijn daarom welkom :-) 

Op de federatie in Morra-Lioessens won Jan ook de krans Lokwinske Jan Bandstra.

Aljantine mocht op de federatie in Holwerd de derde prijs mee naar huis nemen

    

 

Zondag 13-05-2018 KNKB

Hjoed keatst it afdelingspartuur jongens(Rutger, Hendrik Willem, Dylan) yn Holwert, Tineke is by de famkes yn Sexbierum, Jan en Jelmer bin by de skoallejongens yn Alde Lije en Suzanna, Hester en Richtje bin yn Herbaijum bij de pupillenfamkes#Knkb#Succes allegear!!

Tineke wist een prachtige tweede prijs te behalen bij de meisjes, Richtje behaalde een keurige tweede prijs in de verliezers ronde bij de pupillen. Gefeliciteerd dames

  

 

Vrijdag 11-05-2018 Kaatsfederatie

NIAWIER - Woensdag 9 mei waren de oudste jeugdcategorieën van de kaatsfederatie Dongeradeel te gast bij KF De Trije Doarpen. 
De sponsor van deze partij was Hoesman Catering en Attractieverhuur uit Niawier.

 

Bij de schooljongens stonden 3 parturen op de lijst. Na twee keer kaatsen had het partuur Jan Bandstra en Peder Dijkstra 2 overwinningen en gingen hierdoor met de kransen naar huis. De overwinningen in hun eerste partij was echter niet makkelijk gezien de stand 5-5 (6-6).


Bij de schoolmeisjes stonden 4 parturen op de lijst. Hier waren drie parturen die aan elkaar gewaagd waren. Partuur Jildau de Roo en Anna Zijlstra hadden de beste papieren voor de eindoverwinning, zij hadden hun eerste 2 partijen gewonnen. In de laatste omloop kaatsen zij tegen het partuur Nynke de Vries, Tineke Borger en Marijke Boonstra. Zij konden bij een goed resultaat ook nog de eerste prijs winnen. Ze wonnen de wedstrijd met 5-3 (6-4). Dit zou achteraf niet genoeg zijn. Winnaars werden het partuur Jildou de Roo c.s. De tweede prijs ging naar het partuur Geertje Bijlsma, Janiek Kloostra en Liese Anke Dijkstra op onderling resultaat met het partuur Nynke de Vries c.s.

Bij de jongens stonden er 7 parturen op de lijst. Hier werd gekaatst in een winnaars- en verliezerronde. De finale in de winnaarsronde ging tussen het partuur Germer van der Weg en Hendrik Willem van der Vorst en het partuur Dylan Cuperus, Johan Sipma en Jacob Schregardus. Dit werd een gelijkopgaande partij die pas beslist werd bij de stand 5-5 (6-6) in het voordeel van het partuur Germer van der Weg c.s.

Bij de meisjes categorie stonden 4 parturen op de lijst. Hier werd in een poule gekaatst. De meisjes waren als laatste klaar maar dit kwam doordat de parturen ontzettend aan elkaar gewaagd waren gezien 2 partijen die op 5-5 beslist werden en 2 partijen op 5-4. De winnaar zou komen uit de laatste wedstrijd  tussen het partuur Eline Koree, Nel Bakker en Thirza Hellinga en het partuur Antje de Vries, Petra Feenstra en Pietrik Weidenaar. Beide parturen hadden hun eerste 2 wedstrijden gewonnen. Het partuur Eline Koree c.s. wist deze partij te winnen met 5-4 (6-0) en gingen met de kransen naar huis.

Uitslagen;
Schooljongens
1. Jan Bandstra Oosternijkerk, Peder Dijkstra Hantumhuizen
Schoolmeisjes
1. Jildau de Roo Holwerd, Anna Zijlstra Anjum
2. Geertje Bijlsma Driezum, Janiek Kloostra Wetsens, Liese Anke Dijkstra Anjum
Jongens
Winnaarsronde
1. Germer van der weg Ternaard, Hendrik Willem van der Vorst Metslawier
2. Dylan Cuperus Metslawier, Johan Sipma Lioessens, Jacob Schregardus Dokkum
Verliezerronde
1. Almer Zijlstra Ternaard, Bauke Toren Hantum
Meisjes
Eline Koree Anjum, Nel Bakker Lioessens, Thirza Hellinga Damwoude
Antje de Vries Anjum, Petra Feenstra Morra, Pietrik Weidenaar Niawier

 

        

KNKB Kaatsen 06-05-2018 

Jan behelle yn Ysbrechtum in moaie tredde priis

Hester naam yn Folsgeare de twadde priis yn de ferliezersronde mei nei hûs, Lokwinske!

  

Onze sponsors

  • Image