Verslagen-Foto

Home / Verslagen-Foto

Verslagen

17-07-2020 Kaatswedstrijd KF De Trije Doarpen

Vrijdagavond kon er weer gekaatst worden bij KF de Trije Doarpen. Er kon gekaatst worden door leden en niet leden, om iedereen in deze vreemde tijd toch de mogelijkheid te bieden om te kunnen kaatsen. De wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door Assurantie- & Administratiekantoor A.C. Mol en Frequent Groep.

Bij de jeugd kon er in drie categorieën gekaatst worden. Bij de allerjongsten, de welpen waren er 4 deelnemers.  Hier werd de eerste prijs gewonnen door Wiebe Geart Dijkstra, tweede werd Rianne Kooistra.

Bij de pupillen stonden er 7 parturen op de lijst. Hier werd gekaatst in twee poules. De winnaars van deze poules kaatsten hierna een finale. Deze werd gespeeld tussen Michelle Sijtsma en Fenna Cuperus tegen Amarins Kloostra en Mirte Cuperus. Eerstgenoemd partuur ging met de eerste prijs naar huis. Er werd ook nog om de derde prijs gekaatst, deze werd gewonnen door Thymen Damstra en Pieter Meindersma.

Bij de schooljeugd werd gekaatst in een A en B klas. In beide klasse kaatsten 4 parturen. In de A klas wisten Janiek Kloostra en Jarno Cuperus hun drie partijen winnend af te sluiten, zij waren dus de terechte winnaars. Tweede werden Suzanna Allema en Tineke Pauzenga.

In de B klas waren Suzanne Torensma en Laura Allema de winnaars. In de laatste wedstrijd hadden ze het niet makkelijk, Nynke Keegstra en Geertje Wiersma boden goed tegenstand. Pas bij een stand 5-5 6-2 moesten zij het hoofd buigen. De tweede prijs ging naar het drietal Doutsen Veendorp, Kirsten Wiersma en Rensje Adema.

Bij de senioren was er een mooie lijst van 8 parturen. De finale in de winnaarsronde werd gespeeld tussen de parturen Sjouke Hellinga, Louis Keegstra en Jacqueline Jongsma tegen het partuur Rutger Torensma, Baukje Terpstra en Hessel Veendorp. Deze parturen waren ontzettend aan elkaar gewaagd en lang bleef de partij in evenwicht. Echter in de laatste eersten waren er wat te veel opslag missers van het partuur Torensma c.s. waardoor partuur Hellinga c.s. met 5-4 6-2 won en zij met de krans naar huis gingen.

De finale in de verliezersronde was er een om snel te vergeten. Boele Terpstra, Willem de Jong en Tineke Damstra stuurden het partuur Anco Dijkstra, Harald Wiersma en Sjoerd Vlasman met 5-0 6-0 de “Bietenbrug” op.

Volgende week zaterdag is er een KNKB pupillenmeisjes wedstrijd in Niawier, iedereen die deze meiden aan het werk wil zien is van harte welkom op kaatsveld in Niawier.

 

------------------------------------------------------------------------

31-08-2019 Knkb schoolmeisjes A en B klas Niawier

Op zaterdag 31 aug werd een extra ingelaste wedstrijd voor schoolmeisjes georganiseerd bij Kf de Trije Doarpen. Er was deze week een gat in de agenda voor deze categorie en daarom werd 2 weken geleden besloten om de meiden naar Niawier te halen. Met behulp van de Tc, vrijwilligers en vele ouders kon de wedstrijd op touw worden gezet. Er stonden 23 meisjes op de lijst die onder extreem warme temperaturen hun wedstrijden kaatsten, er werd gekaatst in een A en B klas. Sponsoren waren SDS Niawier, Veenma Mechanisatie Dokkum, Slagerij Menno Hoekstra Anjum en Maatschap Sijtsma/Epema Wetzens. De kransen werden aangeboden door Kaatsnieuws.com.

A klas

In de A klas waren 4 parturen die allemaal een keer tegen elkaar speelden. Na 2 omlopen waren er 2 parturen die beide partijen hadden gewonnen en beide nog voor de kransen kaatsten. Het leek een eenzijdige partij te worden toen partuur Lisanne Scharringa en Inge Blanke al snel een 3 - 0 voorsprong pakten. Maar Noa Elzinga en Hilde Stremler wisten zich terug te knokken. Op de stand van 4-4 6-6 gaf Lisanne een zitbal en pakte weer de voorsprong. Maar Noa en Hilde knokten zich ook in dit eerst terug tot 5-5. In het laatste eerst kwamen ze er niet meer aan te pas en ging Partuur Scharringa c.s met de eerste prijs naar huis. Partuur Noa Elzinga c.s werd tweede.

B klas

In de B klas stonden 8 parturen op de lijst waarvan 1 incompleet waardoor er bij geloot moest worden. In de eerste omloop eindigden 2 partijen op 5-5 gelijk. Deze 2 winnaars moesten in de tweede omloop tegen elkaar en weer werd het een spannende partij die pas op 5-5 6-4 beslist werd. Partuur Suzanna Allema en Fardau Krottje kaatste zich op deze manier naar de finale. Deze werd gekaatst tegen Afke Marij v/d Goot en Marije Bokma. Laatst genoemde partuur kaatste erg degelijk en kaatste zich vrij simpel naar de overwinning, deze werd beslist op 5-2 6-4. De verliezersronde werd gewonnen door Hester Torensma en Janiek Kloostra, tweede werden hier Marit Feenstra en Jelly Hiemstra.

 

Uitslag:

A klas

1ste Lisanne Scharringa Dronrijp en Inge Blanke Bolsward

2de Noa Elzinga Bolsward en Hilde Stremler Exmorra

 

B klas

1ste Afke Marij v/d Goot Goënga en Marije Bokma Stiens

2de Suzanna Allema Niawier en Fardau Krottje Dronrijp

1ste verl. Hester Torensma Oosternijkerk en Janiek Kloostra Niawier

2de verl. Marit Feenstra Exmorra en Jelly Hiemstra Menaldum

 

10-08-2016 KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier

In Niawier waren zaterdag 10 augustus de KNKB schooljongens te gast bij KF De Trije Doarpen. Er werd gekaatst in een A en B klasse. Deze wedstrijd werd mede mogelijk gemaakt door Hoesman Catering & Attractie verhuur uit Niawier en Weidenaar vleesbedrijf uit Dokkum.

In de A-klasse stonden 4 parturen op de lijst.  Na  twee gewonnen omlopen had het partuur Jan Bandstra en Pieter den Breejen een goede uitgangspositie voor de eerste prijs. Het zou echter anders lopen. Doordat ze hun laatste partij verloren, tegen het partuur Matthys Rennema en Jan-Tymen Eisma hadden ze helemaal geen prijs. En gingen de kransen naar het partuur Matthys Rennema c.s. De tweede prijs ging naar het partuur Sjouke Beimers en Iwan Hiddinga.

In de B-klasse stonden er 9 parturen op de lijst. In de winnaarsronde ging de finale tussen het partuur Otte Algra en Pieter Siebe Cuperus en het partuur Thomas Bouma en Jelvin Kaper. Het partuur Thomas Bouma c.s. won deze finale met 3-5 0-6. De derde prijs ging naar het partuur Wessel Zijlstra en Peder Dijkstra. De finale in de verliezersronde werd gewonnen door het partuur Marten Daaf Alkemade en Folkert Jelmer Visser. Zij versloegen het partuur Durk Bootsma en Remco Post en 5-3 6-0.

Tot slot wil ik alle kaatsers bedanken voor hun sportieve houding tijdens alle partijen. Natuurlijk kan een wedstrijd niet zonder de nodige vrijwilligers. Ik wil de scheidsrechters, keurmeesters en een ieder die zijn bijdrage heeft geleverd aan deze wedstrijd bedanken.

Uitslagen;

A-klasse (4 parturen)

1 Matthys Renema (Heeg), Jan-Tymen Eisma (Franeker)

2 Sjouke Beimers (Bitgummole), Iwan Hiddinga (Sint Annaparochie)

B-klasse (9 parturen)

 

Winnaarsronde

1 Thomas Bouma (Easterlittens), Jelvin Kaper (Sint Annaparochie)

2 Otte Algra (Leeuwarden), Pieter Siebe Cuperus (Oosternijkerk)

3 Wessel Zijlstra (Nijland), Peder Dijkstra (Hantumhuizen)

 

Verliezersronde

1 Marten Daaf Alkemade (Dronryp), Folkert Jelmer Visser (Lioessens)

2 Durk Bootsma (Tirns), Remco Post (Sexbierum)

 

27-07-2019 ledenpartij KF De Trije Doarpen

Afgelopen zaterdag werd de laatste ledenpartij van KF de Trije Doarpen gekaatst.

Deze straatkaatswedstrijd werd gesponsord door het jeugdhonk van Oosternijkerk, zij hadden voor voldoende flesjes koud water gezorgd die iedereen kosteloos kon nuttigen, wat geen overbodige luxe was met bijna 30 graden. Het werd een lange en warme maar gezellige middag

Aan het eind van de middag ging de bakplaat aan om de inwendige vmens te erzorgen, ook hier werd gretig van gegeten. Rond de klok van 19.15 werd de laatste bal geslagen en konden de vleespakketten en kransen  worden verdeeld.

Uitslag: 1ste prijs Douwe Pieter Kuiper, Pieter Sikkema, Jaap Bergema,

2de prijs Nanne Jan Post, Bettina Weidenaar, Gert Jan Sisjtma,
3de prijs Marcel Wijtsma, Frans Sijtsma, Albert Linthof,
4de prijs Bas Dijkstra, Richtsje Eisenga, Jan Torensma,
5de Simon Dijkstra, Hillebrand Tanja, Marten Heeringa,6de Sietse Allema, Annemarie de Vries, Aant Soepboer.

14-07-2019 Straatkaatsen KF De Trije Doarpen

 

Oosternijkerk. Vrijdagavond kon er weer op de straten voor Eetcafé De Donge gekaatst worden. Eetcafé De Donge was tevens sponsor van deze partij.

Er hadden zich in totaal 8 parturen opgegeven voor deze partij. Er kon daardoor mooi in een winnaarsronde en verliezersronde gekaatst worden. Wel moest er door dit aantal parturen een beetje geschipperd worden met de breedte van het perk, om toch voldoende velden te kunnen maken.

Er werd weer als vanouds fantatiek gestreden om de kransen. In de verliezersronde ging de finale tussen de parturen Livius, Nynke en Lusmar tegen het partuur Marcel, Gerben Durk en Doede. Het partuur Livius c.s. won deze partij met 5-3 6-6.

De finale van de winnaarsronde ging tussen de parturen Jacob, Jan en Pieter tegen het partuur Bas, Anke en Jacob Durk. Deze parturen waren erg aan elkaar gewaagd en het werd een finale die het bekijken meer dan waard was. Uiteindelijk was het het partuur Jacob c.s. die deze partij wonnen met de stand 5-4 6-4.

Uitslagen;

winnaarsronde

1. Jacob Douma, Jan de Vries en Pieter Sikkema

2. Bas Dijkstra, Anke Mollema en Jacob Durk Bergema


Verliezersronde

1. Livius Kooistra, Nynke Dijkstra en Lusmar Anastacia

2. Marcel Wijtsma, Gerben Durk de Vries en Doede Jongeling.

28-06-2019 Jeugdkaatsen KF De Trije Doarpen

Vrijdagavond 28 juni kon er door de jeugd onder perfecte weersomstandigheden gekaatst worden. Sponsoren van deze waren; F. van der Meulen auto’s, RJL Bouw en Loonbedrijf Turkstra.

Bij de welpen waren er 5 deelnemers die 3 omlopen in wisselende samenstelling kaatsten. Na 3 omlopen hadden Pieter Meindersma en Anne Lyn Keegstra evenveel vooreersten, ook het aantal tegeneersten was gelijk, ook het onderling resultaat was gelijk. Besloten werd om beide een krans te geven.  Voor de overige deelnemers was er ook nog een leuk prijsje.

Bij de pupillen stonden er 5 parturen op de lijst. De finale in de winnaarsronde ging tussen de parturen Hilde en Laura en Marije en Aukje. Dit werd een ontzettende spannende finale die pas op 5-5 6-6 beslist werd in het voordeel van Hilde en Laura. De eerste prijs in de verliezersronde ging naar het partuur Amarins en Renke Jacob.

Bij de schooljeugd stonden 6 parturen op de lijst die 3 omlopen moesten kaatsen, waarna de parturen met de meeste vooreersten nog een finale moesten kaatsten. Na twee omlopen waren er 3 parturen die hun eerste twee wedstrijden hadden gewonnen, 2 hiervan moesten in de derde omloop tegen elkaar. Dit waren de parturen Hester en Marrit en Pieter Siebe en Tineke. Laatstgenoemd partuur stelde hun finaleplek veilig door met 5-2 6-4 te winnen. In de finale mochten zij aantreden tegen Suzanna en Suzanne. De finale werd met 5-3 6-0 gewonnen door Pieter Siebe en Tineke.

Uitslagen:

Welpen

1. Pieter Meindersma en Anne Lynn Keegstra

 

Pupillen

1. Hilde Pauzenga en Laura Allema

2. Marije Keegstra en Aukje Dijkstra

1. VR Amarins Kloostra en Renke Jacob Cuperus

Schooljeugd

1. Pieter Siebe Cuperus en Tineke Pauzenga

2. Suzanna Allema en Suzanne Torensma

 

 22-06-2019 NK schoolkaatsen meisjes

Op zaterdag 22 juni werd het NK voor schoolmeisjes gekaatst in Stiens.

Voor de Trije Doarpen kaatsen Suzanna Allema, Janiek Kloostra en Isabella Sijtsma. Ze schakelden in de eerste 2 omlopen Wytmarsum en Raerd, de winnaar van vorig jaar, uit waarna ze een staand nummer hadden naar de halve finale.

Hier troffen ze het favoriete partuur van Bolsward dat een maatje te groot was waardoor ze naar huis gingen met een keurige derde prijs.

15-06-2019 Jaarlijkse Roptaboyspartij

Zaterdag 15 juni stond de jaarlijkse RoptaBoyspartij op het programma bij Kf de Trije Doarpen. Deze partij wordt al sinds jaar en dag georganiseerd en is toegankelijk voor alle leden van de voetbalvereniging. Helaas was de opkomst bij de senioren iets gematigd met vijf parturen, maar er werd volop gestreden voor de prijzen.

De middag begon met regen wat met bakken uit de hemel kwam. Iedereen was koud en door en door nat, de aanwezige ouders reden allemaal naar huis om droge kleding voor de kids. Na een dik uur werd het droog en brak het zonnetje door, de koude handen werden verleden tijd en er kon weer volop geslagen worden.

De welpen waren vertegenwoordigd met vier parturen en kaatsen in poule systeem. Na drie omlopen waren er drie parturen met 2x winst en 1x verlies. Er moest gerekend worden en de prijzen werden toegekend op tegeneersten. Het partuur van Jelmer Allema en Janna Renske van Dijk bleek een paar tegeneersten minder te hebben en gingen daardoor met de kransen naar huis. Renke Jacob Cuperus en Fenna Cuperus werden keurig tweede.

Bij de pupillen waren zes parturen en hier werd gekaatst volgens het Belgisch lotingssysteem. Aan het eind van de drie omlopen was er èèn partuur dat 3x had gewonnen en zij gingen daardoor met de eerste prijs aan de haal. Dit waren Marije Keegstra en Hilde Pauzenga. Het partuur van Wybren de Vries en Sanne Janette had een paar eersten minder en nam de tweede prijs in ontvangst.

Ook de schooljeugd kaatste met het Belgisch lotingssysteem. Hier waren na drie omlopen wel twee parturen die 3x hadden gewonnen. Er volgde een finale waar vier eersten op 6 - 6 beslist werden. Ze vielen allemaal in het voordeel van Richtje Bandstra en Suzanna Allema die de finale wonnen met 5-1 6-4. De tweede prijs was voor Pieter Siebe Cuperus en Geertje Wiersma.

Bij de senioren moest er vier keer gekaatst worden, er werd begonnen met een eerst gelijk. Vier parturen waren aan elkaar gewaagd en eindigden vlak bij elkaar. Alleen het partuur van Boele Terpstra, Gert Jan Sijtsma en Jan Torensma wist alle partijen in winst om te zetten. Voor Gert Jan was dit zijn allereerste wedstrijd met de kleine kaatsbal. De andere drie parturen wonnen allemaal twee keer en verloren twee keer. Nadat de eersten opgeteld waren bleek de tweede prijs te gaan naar Simon Jan Mol en vader en dochter Wiebe en Esther Turkstra. Rond 18.30 werden de laatse prijzen uitgereikt en kon iedereen moe maar voldaan op huis aan.

Uitslag:

Welpen        1ste Jelmer Allema en Janna Renske van Dijk

              2de  Renke Jacob Cuperus en Fenna Cuperus

 

Pupillen        1ste Marije Keegstra en Hilde Pauzenga

              2de Wybren de Vries en Sanne Janette Cuperus

 

Schooljeugd     1ste Richtje Bandstra en Suzanna Allema

               2de Pieter Siebe Cuperus en Geertje Wiersma

 

Senioren        1ste Boele Terpstra, Gert Jan Sijtsma en Jan Torensma

               2de Simon Jan Mol, Wiebe Turkstra en Esther Turkstra

 

12-06-2019 federatiewedstrijd voor welpen en pupillen

Woensdag 12 juni werd er een federatiewedstrijd voor welpen en pupillen georganiseerd in Niawier bij kaatsvereniging de Trije Doarpen. ‘s Middags viel de regen nog met bakken uit de hemel, maar gelukkig klaarde het rond 18.00 uur op en kon er droog gekaatst worden. Er werd gespeeld in drie speelvelden.

Er hadden zich 4 welpenmeisjes opgeven, zij kaatsten ieder voor zich een keer met elkaar en een keer tegen elkaar. De eersten werden bij elkaar opgeteld en aan het eind van de rit bleek Lyanne Jongsma net èèn eerst meer te hebben dan Jeska Koning. Lyanne ging met de krans naar huis en Jeska kreeg de tweede prijs.

Bij de welpenjongens waren 6 parturen en werd er gekaatst met een winaars -en verliezersronde. Jelmer Allema en Gerard Boersma wonnen de eerste van Harke Slagman en Renke Jacob Cuperus en kwamen zo met een staand nummer in de finale. Deze kaatsten ze tegen een oppermachtige Niek Dijkstra en Thymen Damstra. Niek en Thymen wonnen met 5-2 6-0 en gingen met de felbegeerde krans naar huis. Jelmer en Gerard wonnen de tweede prijs. De finale in de verliezersronde ging tussen Renke Jacob en Harke tegen Frederik Slagman en Jorn Wiersma. Ook deze werd beslist op de stand van 5-2 6-2 in het voordeel van Frederik en Jorn.

De pupillenmeisje waren goed vertegenwoordigd. Maar liefst 8 partuur stonden hier op de lijst. In de eerste omloop waren er meteen twee spannenden partijen die beide op 5-4 6-6 werden beslist. De finale ging hier tussen de parturen Doutsen Veendorp en Hilde Pauzenga en Joke de Jong en Laura Allema. Eerstgenoemde was een maatje te groot en wonnen de kransen. Laura en Joke gingen met de tweede prijs naar huis. De verliezersronde werd gewonnen door Richtje Bandstra en Jolanda Bandstra, zij wonnen van Marije Keegstra en Sanne Janette Cuperus die met de tweede prijs naar huis gingen.

Bij de pupillenjongens waren de parturen aan elkaar gewaagd, in de eerste omloop werd er om elke punt gestreden en eindigden beide partijen in 5-4. Partuur 5 had een staand nummer en kon zich bij winst meteen naar de finale kaatsen. Het ging lange tijd gelijk op maar uiteindelijk wisten Stijn de Haas en Reinder v/d Woude de winst toch naar zich toe te trekken. Ze mochten het in de finale opnemen tegen Wybren de Vries en Martijn Mossel. Laatst genoemde wist een voorsprong te nemen, maar Stijn en Reinder vochten zich terug. Uitendelijk werd het vijf eersten gelijk en wisten Wybren en Martijn bij 5-5 2-6 het winnende punt te maken. De verliezersronde werd hier gewonnen door Marten Jan Koree en Wietse Hedman Annema

 

Uitslagen:

Welpenmeisjes  1ste     Lyanne Jongsma Damwoude

               2de     Jeska Koning Dokkum

 

Welpenjongens  1ste     Niek Dijkstra Anjum

                       Thymen Damstra Driesum

 

               2de     Jelmer Allema Niawier

                       Gerard Boersma Wouterswoude

 

               1ste verl Frederik Slagman Morra

                       Jorn Wiersma Hantumhuizen

 

Pupillenmeisjes  1ste     Doutsen Veendorp Ee

                       Hilde Pauzenga Nes

 

               2de     Laura Allema Niawier

                       Joke de Jong Moddergat

 

               1ste verl Richtje Bandstra Oosternijkerk

                       Jolanda Bandstra Anjum

 

               2de verl  Marije Keegstra Nes

                        Sanne Janette Cuperus Oosternijkerk

 

Pupillenjongens  1ste     Wybren de Vries Nes

                        Martijn Mossel Rinsumageest

 

               2de      Stijn de Haas Dokkum

                        Reinder v/d Woude Hantum

 

               1ste verl  Wietse Hedman Annema Driesum

                        Marten Jan Koree Anjum

 

07-06-2019 eerste ledenpartij

Vrijdag 7 juni werd de eerste ledenpartij voor de jeugd van de Trije Doarpen gekaatst. Sponsoren van deze partij waren Multitechservice, garage Postma en Frequent beveiligingen.

Ondank de aangekondigde codes ivm het weer, viel het allemaal mee deze avond. Een klein buitje aan het eind van de avond was alles wat we mee kregen van de voorspelde regen gelukkig.

Bij de allejongsten stonden 4 parturen op de lijst. Voor vele kaatsertjes was dit de aller eerste wedstrijd, de gezichtjes stonden dan ook vol spanning. Er waren 2 parturen die er uit sprongen en na 2 omlopen alles hadden gewonnen. Er volgde dan ook een heuse finale. Bijna alle eersten werden op 6-6 verkaatst. De tweede plaatst werd behaald door Renke Jacob Cuperus en Anne Lynn Keegstra, de kransen gingen naar Jelmer Allema en Rianne Kooistra.

Bij de pupillen stonden 5 parturen op de lijst, vanwege het aangekondigde weer werd besloten om te gaan kaatsen met een winnaars -en verliezersronde. Mendy Cuperus en Sanne Janette Cuperus hadden een staand nummer, maar verloren hun eerste wedstrijd. Daarom mochten zij noch mee in de verliezersronde. Hier waren Sjouke Pieter Pauzenga en Amarins Kloostra oppermachtig en zij wonnen de verliezersronde dan ook. In de winnaarsronde was het een stuk spannender. Laura Allema en Marije Keegstra kaatsten de finale tegen Nynke Keegstra en Michelle Sijtsma. Nynke en Michelle stonden de gehele partij voor, maar de cruciale slag kwam op 4-4 6-6 in het voordeel van Laura en Marije. Het laatste eerst werd ook nog 6-6 maar door een geweldige terugslag in het tussenspel van Marije, gingen de kransen naar Laura Allema en Marije Keegstra. Tweede werden Nynke Keegstra en Michelle Sijtsma.

Bij de schooljeugd waren 6 parturen en werd er volgens het Belgisch lotingssysteem gekaatst. Een mooi systeem omdat niemand stil blijft staan en iedereen 3 omlopen kan kaatsten. Het nadeel is dat de beide parturen met de meeste eersten nog een finale moeten kaatsen en het dus zo maar kan zijn dat een partuur wat 3x heeft gewonnen na de finale alsnog met de tweede prijs naar huis gaat. Er werd besloten dat er alleen een finale gespeeld werd indien er 2 parturen met 3x winst zouden zijn.

Er waren spannende parijen bij en er werd op hoog nivo gekaatst. Aan het einde van de avond had het partuur Pieter Siebe Cuperus en Kirsten Wiersma en het partuur Hester Torensma en Jelmer Castelein beide 3x gewonnen. Helaas was het door het weer om 21.00 uur al zo donker dat het niet mogelijk meer was om nog een finale te spelen. Er werd door het bestuur besloten om niet naar de tegeneersten te gaan kijken maar om beide parturen de eerste prijs te geven en dus een mooi krans om te hangen.

Uislagen:

Welpen

1ste Jelmer Allema en Rianne Kooistra

2de Renke Jacob Cuperus en Anne Lynn Keegstra

Pupillen

1ste     Laura Allema en Marije Keegstra

2de     Nynke Keegstra en Michelle Sijtsma

1ste verl. Sjouke Pieter Pauzenga en Amarins Kloostra

Schooljeugd

1ste Pieter Siebe Cuperus en Kirsten Wiersma

1ste Hester Torensma en Jelmer Castelein

25-05-2019 KNKB pupillenjongens Niawier

Niawier. Zaterdag 25 mei waren de KNKB pupillenjongens te gast bij KF De Trije Doarpen. Sponsororen van deze wedstrijd waren Bloemisterij Hogedijken uit Dokkum en Assurantie- & Administratiekantoor A.C. Mol uit Niawier.

Er stonden aanvankelijk 13 parturen op de lijst, waarbij partuur 13 incompleet was. Door een afmelding bleven er 12 parturen over. Hierdoor hoefde er niet meer bijgeloot worden en kon er mooi doorgekaatst worden.

In de winnaarsronde kwam partuur 12, Jort de Kroon en Karst Hoekstra via een staand nummer in de finale. Zij moesten kaatsen tegen partuur 4 Tymen Bijlsma en Thijs Lanting. De finale werd gewonnen door Tymen en Thijs met 5-0 (4-6). Ondanks dat de uitslag anders doet vermoeden waren de parturen erg aan elkaar gewaagd.

In de verliezersronde ging de finale tussen de parturen 9, Hidde Jorritsma en Eelco Meeijer en  partuur 8 Silvan Elzinga en Jacob Boersma. Hidde en Eelco wonnen deze partij met 5-2 (6-6)

Tot slot wil ik alle kaatsers bedanken voor hun sportieve houding tijdens alle partijen. Natuurlijk kan een wedstrijd niet zonder de nodige vrijwilligers. Ik wil de scheidsrechters, keurmeesters en een ieder die zijn bijdrage heeft geleverd aan deze wedstrijd bedanken.

Uitslagen;

Winnaarsronde

1. Tymen Bijlsma (Bolsward), Thijs Lanting (Scharnegoutum)

2. Jort de Kroon (Dronryp), Karst Hoekstra (Blije)

3. Lieuwe van der Kamp (Nijland), Daan Kooistra (Raerd)

Verliezersronde

1. Hidde Jorritsma (Lollum), Eelco Meijer (Sint Annaparochie)

2. Silvan Elzinga (Bolsward), Jacob Boersma (Wouterswoude)

02-09-2018 Knkb verslag

Zondag was een prima dag voor de leden van de Trije Doarpen. 

Jelmer Torensma kaatste zich op de vrije formatie wedstrijd voor Schooljongens in Winsum naar

een knappe derde prijs. De pupillenmeisjes waren op het prachtige veld van Menaldum

te kaatsen. Al drie de meiden zaten in de prijzen deze dag. Isabella Sijtsma werd tweede in de 

verliezersronde samen met Nina-Claire Wijning, Hester Torensma stond in de finale van de B klas,

en verloor helaas net met 5-4 6-6 en werd daardoor keurig tweede. Zij had met haar maat Inez Bosch

ook al een favoriet partuur naar huis gestuurd. Suzanna Allema heeft zich sinds twee weken in de A klas gekaatst,

hier werd met een Belgisch lotingssysteem gekaatst. Dit houdt in dat je 3x moet kaatsen in een 

vooraf bekend schema. Je krijgt dus niet ieder partuur tegenover je. Na 3 omlopen mogen de

parturen met de meeste eersten nog een finale kaatsen. Ze won de eerste met 5-5 6-6, daarna

kwamen ze tegenover het op papier sterkste partuur te staan. Ze liepen al snel uit naar een 5-1

voorsprong, maar lieten de tegenstander nog terug komen tot 5-4. Daarna wisten ze de overwinning

naar zich toe te trekken. Ook de laatste omloop werd nog een zware pot, deze eindigde ook in een 

5-4 overwinning. In de finale mochten ze wederom aantreden tegen het sterke partuur van de tweede

omloop omdat deze de op één na meeste eersten haalden. Ook dit werd een spannende finale met 

veel eersten op 6-6 gelijk. Op 5-4 0-6 leek het nog gelijk te worden, maar ze wisten de 0-6 achterstand

om te buigen naar een 6-6 gelijk en pakten daarna de overwinning zelfs. Samen met Gerbrich Koster

kon het feestje gevierd worden. Want de A klas winnen is toch wel heel bijzonder voor onze regionen.

01-09-2018 Kaatsfederatie Dongeradeel kaatst in Niawier

Zaterdag stond al weer de 11e wedstrijd op het programma van de kaatsfederatie Dongeradeel, meetellend voor het klassement. Sponsor van deze wedstrijd was Loon- en verhuurbedrijf W. Turkstra uit Niawier. Er kon gekaatst worden onder werkelijk perfecte weersomstandigheden.

De deelname viel helaas tegen. Alleen de heren B-klasse en de jeugd van 14-16 kaatsten deze middag.

Bij de jeugd 14-16 jaar stonden 4 parturen op de lijst. Na twee omlopen kaatsen waren er twee parturen die twee keer hadden gewonnen. Dit waren de parturen Lysanne, Sjoerd en Jordy en het partuur Aljantine en Antje. Eerstgenoemd partuur won deze wedstrijd overtuigend met 5-1 (6-4).

Bij de heren B klasse stonden ook 4 parturen op de lijst. De eerste omloop gingen gelijk beide wedstrijden tot een stand 5-5, dus dat beloofde een mooie kaatsmiddag te worden. Na de tweede omloop, met weer een 5-5 op de telegraaf waren er nog 3 parturen die de kransen konden winnen. Het partuur Marten, Jan Pieter en Durk Pieter hadden de beste papieren, zij hadden twee overwinningen. Zij speelden hun laatste wedstrijd tegen het partuur Waatze, Harald en Magchiel. Het eerstgenoemd partuur won ook hun laatste wedstrijd waardoor zij de terechte winnaar werden. Het partuur Willem, Hendrik en Pieter werden tweede met 19 vooreersten.

Volgende week word de laatste kaatswedstrijd van de kaatsfederatie Dongeradeel gehouden in Morra. Dan zal ook bekend zijn welke kaatsers de diverse klassementen bij de senioren en de jeugd 14-16  hebben gewonnen.

Uitslagen

Jeugd 14-16 jaar

1 Lysanne Koree (Anjum), Sjoerd Vlasman (Ternaard) en Jordy Mossel (Rinsumageest)

2 Aljantine Holtewes (Niawier) en Antje de Vries (Anjum)

Heren B klas

1 Marten Groen (Paesens), Jan Pieter Hovinga (Anjum) en Durk Pieter Hiemstra (Brantgum)

2 Willem Elzinga (Dokkum), Hendrik Hijlkema (Hantum) en Pieter Visser (Paesens)

 

 

25-08-2018 KNKB Schooljongens A en B klasse Niawier

In Niawier waren zaterdag 25 augustus de KNKB schooljongens te gast bij KF De Trije Doarpen. Er werd gekaatst in een A en B klasse. Sponsor van deze wedstrijd was DW Multi Tech Service uit Niawier/Oosternijkerk.

In de A-klasse stonden 4 parturen op de lijst.  Na  twee omlopen waren er twee parturen die hun eerste twee wedstrijden hadden gewonnen . Dit waren de parturen Rink Rudmer Sterk en Wesley van der Vaart en het partuur Johan Cnossen en Jan Johannes van der Kamp. In de derde omloop moesten deze parturen tegen elkaar kaatsen voor de overwinning. Het werd een mooie en spannende wedstrijd. Het partuur Rink Rudmer Sterk c.s. wonnen deze wedstrijd met 5-5 6-4.

In de B-klasse stonden er 12 parturen op de lijst, door een afmelding in de A klas moest er in partuur 12 worden bijgeloot. In de winnaarsronde ging de finale tussen het partuur Menno Johnson en Jaimy Koel en het partuur Stijn Vincken en Matthijs Renema. Laatstgenoemd partuur wist deze partij te winnen met een stand van 5-3 6-4. De finale in de verliezersronde werd gewonnen door het partuur Jildert Wijbenga en André de Vries, zij versloegen het partuur Peder Dijkstra en Otte Algra met 5-1 6-4.

Ondanks de slechte weersvoorspelling werd het een prachtige kaatsdag, waarbij er sportief gekaatst werd.

Tot slot wil ik nog de scheidsrechters, keurmeesters en andere vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage.

Uitslagen;

A-klasse (4 parturen)

1 Rink Rudmer Sterk (Berltsum), Leon Wijning (Sint Annaparochie)

2 Johan Cnossen (Gauw), Jan Johannes van der Kamp (Nijland)

 

B-klasse (12 parturen)

Winnaarsronde

1 Stijn Vincken (Spannum), Matthys Renema (Heeg)

2 Menno Johnson (Kimswerd), Jaimy Koel (Haringen)

3 Thom Dijkstra (Bitgum), Edwin de Vries (Hallum)

Verliezersronde

1 Jildert Wijbenga (Arum), André de Vries (Bitgummole)

2 Peder Dijkstra (Hantumhuizen), Otte Algra (Leeuwarden)

 

 

 

21-07-2018 Knkb pupillenmeisjes

In Driezum stond vandaag de Knkb wedstrijd voor pupillenmeisjes op het programma. 

Isabella Sijtsma kaatste de eerste omloop met Fardau Krotje uit Dronryp. Helaas wisten zij 

de eerste partij niet te winden. Fardau werd bij een ander partuur geloot waardoor Isabella moest 

wachten tot ook zij een nieuwe maat kreeg bij geloot. Dit werd Lolkje de Jong uit Ee. Deze dames 

hebben samen al eerder laten zien dat ze een goed aanvullend partuur zijn. Ook vandaag wisten zij

zich tot de finale van de verliezersronde te kaatsen. De ging helaas verloren waardoor ze een mooie 

tweede prijs pakten in de verliezersronde.

 

Suzanna kaatste samen met Inge Blanke uit Bolsward. De dames begonnen niet overtuigend en stonden

de eerste omloop al snel 2-0 achter. Ze gooiden de boel om waardoor Suzanna voor best opslager werd

en voorin het perk kwam. Dit was een gouden wissel bleek later, ze wisten de partij te winnen met 5-3. De 

tweede omloop leek op papier een zware tegenstander te worden, niks bleek minder waar en ze wonnen met

5-0 6-0. Toen kwam de halve finale tegen het favoriete partuur. Hier zaten twee uitstekende dames in, de ene is

een betere A klasse kaatser en de andere een top B klasse kaatser. Op papier bijna onmogelijk, maar wat is het kleine balletje

dan rond. Suzanna en Inge kaatsten op hun top. Ze lieten zowel op als uit vliegend kaatswerk zien. Ook deze partij

werd gewonnen met 5-4. De finale was wederom een zware dobber en de dames waren uit gekaatst. Ze hebben 

gevochten, maar het lukte allemaal niet meer. Ze verloren met 5-2 maar wisten een prachtige tweede plaats te 

behalen.

2de Suzanna Allema Niawier en Inge Blanke Bolsward

2de verl.ronde Isabella Sijtsma Wetsens en Lolkje de Jong Ee

 

21-07-2018 KNKB pupillenjongens

Vandaag organiseerde de Trije Doarpen een KNKB pupillenjongens wedstrijd. 

Om 10 uur werd de eerste bal geslagen door de B klas. Hier was helaas een afmelding waardoor er 

bij geloot moest worden. Na de eerste omloop startte ook de A klas met 4 parturen. Zij kaatsten in 

poule verband en moesten tegen elk partuur kaatsten. Aan het eind van de dag waren er twee parturen

met evenveel eersten waardoor de tegen eersten geteld moesten worden. Partuur 1 had uiteindelijk de minste

tegen eersten en ging met de kransen naar huis. In de B klas werden mooie partijen gekaatst. Een aantal werd

pas beslist op 5 gelijk. Het was flink warm om te kaatsen, de vereniging had dan ook emmers water ter afkoeling

bij het veld gezet. Ook werd de keurmeesters meerdere malen drinken en eten aangeboden. Rond 15.30 werd de 

laatste bal geslagen en konden de prijzen worden uitgereikt.

A klas

1ste Remco Post Sexbierum en Jurre Reitsma Exmorra

2de Iwan Hiddinga St Annaparochie en Jesse Greidanus Winsum

B klas

1ste Milan van der Weg Wommels en Silvan Elzinga Bolsward

2de Brent Jesse van Beem Dronryp en Jesse Miedema Marsum

3de Monse Hansma Spannum en Jacob Boersma Wouterswoude

3de Jelle Rense Lei Moddergat en Stef van Steen Grou

1ste verl.ronde Jille Jongsma Damwoude en Jorrit Palma Tzum

2de verl.ronde Daan Harkema Grou en Eelco Meijer Hallum

 

 

30-06-2018  Nederlands Kampioenschap pupillenmeisjes.

Ried. Voor de Trije Doarpen deed het partuur Suzanna Allema, Isabella Sijtsma en Hester Torensma mee.

Dit partuur won al 2x eerder een mooie tweede prijs op een afdelingswedstrijd. Het zijn 3 talentvolle meisjes die goed mee doen op de Knkb wedstrijden. Van de 17 parturen op de lijst waren ze partuur 1, dit betekend volaan de bak tot aan een eventuele finale. Ze begonnen tegen het partuur van Sint Annaparochie, deze werd gewonnen met 5-3 6-4, op de tweede lijst moest er gekaatst worden tegen Makkum, geen misselijk partuur, maar er werd wederom gewonnen met 5-3 6-2.

Op de derde lijst was de tegenstander het sterke partuur van Goënga. Ook deze werd gewonnen met 5-3 6-6. De halve finale werd bereikt en de tegenstander werd Menaam, een zeer degelijk partuur. We kwamen al snel achter met 4-2 maar de dames vochten en kwamen terug tot 4-4. Op 4-4 6-6 kwam waarschijnlijk de cruciale slag en werd het 5-4 voor Menaam, het werd nog 6-6 maar op deze stand werd de kaats net niet voorbij geslagen. De meiden pakten hierdoor een prachtige derde plek, maar waren toch enigszins aangeslagen omdat ze wisten dat er meer in had gezeten deze dag. Mede omdat het favoriete partuur van Dronrijp er in de tweede omloop al af ging. Na de finale die werd gewonnen door Raerd was er toch blijdschap met dit mooie resultaat. Het zeldzame Makkumer aardewerk was binnen.


27-06-2018 Jeugdkaatsen kaatsfederatie Dongeradeel Niawier

Niawier. Woensdag 27 juni was de jongste jeugd van de kaatsfederatie Dongeradeel te gast bij KF De Trije Doarpen. Sponsor van deze partij was Assurantie- & Administratiekantoor A.C. Mol uit Niawier. Er kaatsten deze avond 4 jeugdcategorieën.

Bij de welpenmeisjes waren er 4 parturen welke fanatiek streden voor de kransen. Na 3 keer kaatsen waren de kransen voor Lyanne en Michelle, tweede werden Marrit en Amarins.

Bij de welpenjongens gingen ook 4 parturen de strijd met elkaar aan. Hier werden verscheidene spannende wedstrijden. Na 2 keer kaatsen waren er nog 3 parturen die kans maakten op de eerste prijs. In de laatste omloop moest het dus gebeuren. Stijn en Gerard hadden de beste papieren met 2 overwinningen. Zij wonnen ook hun laatste partij en gingen verdiend met de kransen naar huis. Tweede werden Marten Jan en Yme Hille.

De pupillenmeisjes waren ook met 4 partuur, in deze categorie veel strijd en beleving. Spannende partijen en een aantal 5-5 gelijk partijen, waarvan 1 met alles aan de hang werd beslist. In de derde omloop kaatsen de parturen Willianke en Annet tegen Suzanna en Richtje. Uit deze partij zou de uiteindelijke winnaar komen. Ondanks het verlies van Suzanne en Richtje gingen ze toch met de kransen naar huis. Hier moest wel even voor gerekend worden, want het werd beslist op tegeneersten.

Bij de pupillenjongens werden door de 4 parturen mooi gekaatst. Ook hier een aantal partijen die  in 5-5 gelijk eindigden. De laatste partij van de avond werd beslist in 5-5 (6-6). Dit was de partij tussen Pieter Siebe en Jille en het partuur Jacob en Kees. Dit werd gewonnen door eerstgenoemd partuur. Door dit verlies was ook de kans op een tweede prijs verkeken voor Jacob en Kees. Winnaar in deze categorie werd het partuur Jelle Rense, Peter en Mient.

Er zijn nog twee jeugdwedstrijden van de federatie Dongeradeel, aanstaande zaterdag is in Anjum de Dongeradeelpartij. Deze partij is de laatste die meetelt voor het jeugdklassementen. Dus mocht u zich zaterdag vervelen, vanaf 9.00 uur wordt er gekaatst in Anjum.

Uitslagen

Welpenmeisjes (4 partuur)

1 Lyanne Jongsma (Damwoude), Michelle Sijtsma (Wetsens)

2 Marrit de Jong (Ee), Amarins Kloostra (Niawier)

Welpenjongens (4 partuur)

1 Stijn de Haas (Dokkum), Gerard Boersma (Wouterswoude)

2 Marten Jan Koree (Anjum), Yme Hille Postma (Hantum)

Pupillenmeisjes (4 partuur)

1 Suzanna Allema (Niawier), Richtje Bandstra (Oosternijkerk)

2 Willianke Sipma (Ee), Annet Haaksma (Ee)

Pupillenjongens (4 partuur)

1 Jelle Rense Lei (Moddergat), Peter Kuipers (Holwerd), Mient schregardus (Dokkum)

2 Tsjisse Bruinsma (Dokkum), Martijn Mossel (Rinsumageest), Timo de Boer (Driesum)

(Mochten er meer foto's zijn, stuur deze dan naar info@beelderiseren.nl dan zullen we ze bij plaatsen.)

 

24-06-2018 Afdelingspartij in Raerd

Zondag 24 juli kaatsen de pupillenmeisjes Hester Torensma, Isabella Sijtsma en Suzanna Allema op de afdelingspartij in Raerd. Helaas hadden ze een zeer zwaar lot en moesten ze meteen tegen topfavoriet Dronrijp. Dit partuur heeft tot nu toe alle afdelingswedstrijden gewonnen. De dames konden het deze keer ook niet bolwerken tegen dit complete partuur en verloren helaas in de eerste omloop.

Daarna mochten ze mee doen in de opstapronde waar meisjes in kaatsen die geen afdelingspartuur kunnen vormen en alle verliezers in de eerste omloop. Er werden ter plekke 12 parturen geloot. Hester lootte Marije Osinga bij haar, Isabella kwam bij Lolkje de Jong uit Ee en Suzanna werd bij Elbrich Kooistra uit Goeinga geloot.

Alle meiden kwamen tot de derde omloop, waarin het doek helaas viel voor Hester. Zij moest in deze omloop kaatsen tegen Isabella en Lolkje. Dit partuur was deze omloop beter en kaatste zich zelf naar de finale. Isabella trof hier Suzanna als tegenstander. Helaas eindigde de finale in een 5-0 overwinning voor Suzanna en Elbrich die hierdoor met de felbegeerde kransen naar huis gingen. Isabella en Lolkje werden keurig tweede.

 

23-06-2018 It Hokje ledenpartij

Zaterdag 23 juni werd onder mooie omstandigheden een ledenpartij georganiseerd voor alle categorieen. Deze partij werd gesponsord door de jeugd uit het plaatselijke jeugdhonk en de prijzen waren fantastisch. De eerste prijs bij de senioren was een vleespakket ter waarde van 35,00 euro. Er stonden 8 parturen op de lijst bij de senioren en rond de klok van 17.30 werd de laatste bal geslagen. De winnaars werden Waatze de Vries, Gert v/d Meulen en Tineke P Terpstra. Zij wonnen de finale van Dylan Cuperus, Jelle Weidenaar en Ate Piet Hoekstra. De verliezersronde werd gewonnen door Erwin Braaksma, Esther Turkstra en Michaël Braaksma, zij wonnen van Harald Wiersma, Pieter Allema en Tjardo Zwart. Bij de kneuzen was een reusachtge opkomst van maar liefst 9 parturen. Zij werden opgedeeld in een A en B klasse. De A klasse werd gewonnen door Arnold de Jong en Anneke Bijland, tweede werden Gert Jan en Regina Sijtsma. Bij de B categorie gingen de felbegeerde kransen naar Lutske Allema en Anita Cuperus, hier werden moeder en dochter Klazien en Jeltina Turkstra keurig tweede.

Bij de jeugd werd gekaatst in 2 categorieen. Beide werden opgedeeld in een A en B klas. Dit kaatst voor iedereen mooier, de B klas krijgt de snelle harde ballen niet om de oren en de A klas kaatst op een iets hoger niveau. Bij de pupillen A ging de eerste prijs naar het partuur van Isabella Sijtsma en Pieter Siebe Cuperus. Tweede werden hier Suzanna Allema en Richtje Bandstra. In de B klas ging de overwinning naar Suzanne Torensma en Nynke Keegstra, de tweede prijs ging naar Kirsten Wiersma en Tineke Pauzenga. Bij de welpen gingen in de A klas de kransen naar huis met Marije Keegstra en Renke Jacob Cuperus, de tweede prijs ging naar Amarins Kloostra en Jelmer Allema. In de B klas waren veel beginners aanwezig. Er werd al heel aardig gekaatst door sommige kinderen. De eerste prijs ging naar Mendy Cuperus die haar allereerste wedstrijd kaatste en Fiona Snijder, de tweede prijs ging naar Aukje Dijkstra en Tessa Reitsma. Voor de jongste jeugd waren er grote speelgoedpakketten, en voor de pupillen waren er geldprijzen in een feestelijke verpakking.

De jeugd had een springkussen geregeld en grote bouwblokken, op het eind van de middag ging de bakplaat aan en kon men genieten van een broodje hamburger of een portie sate. Het was een geslaagde partij met een grote opkomst. De volgende partij is op zaterdag 7 juli, de RoptaBoysPartij.

                               

 

16-06-2018 KNKB eerste klas heren

Zaterdag 16 juni organiseerde Kf de Trije Doarpen een Heren vrije formatie eerste klas. Er werd om 10.00 uur gestart met 2 velden waar elk 6 parturen los konden. De eeste omloop bracht geen spannende partijen en al vlot kon begonnen met de tweede omloop. Hier werden wel een aantal partijen pas op 5-5 beslist. Rond de klok van 13.00 uur waren er nog 5 parturen over die onderling moesten beslissen wie met de prijzen naar huis gingen. De plaatselijke favoriet, de gebroeders Sip Jaap en Wiebe Wessel Bos en Johannes v/d Veen moesten het opnemen tegen het partuur Jouke Bosje, Rienk Veltman en Rick Poortstra. Het werd een gelijk opgaande wedstrijd die uiteindelijk beslist werd op 5-5 6-2 in het voordeel van partuur Bosje c.s. De andere partij ging tussen Willem Jan Postma, Albert Feenstra en Gerben de Boer tegen Remmelt Bouma, Jelte Visser en Willem Heeringa. Ook deze partij was spannend en werd beslist op 5-4 6-4 voor partuur Bouma c.s. Hyltje Bosma, Elgar Boersma en Marco de Groot gingen met een staand nummer naar de halve finale tegen partuur Bolsje c.s. Laatsgenoemde partuur was uitgeblust en verloor dan ook met 5-3. De finale werd er één met alles wat het publiek kon wensen. Prachtig tussenspel, bovenslagen en zitballen. Deze werd pas beslist op de stand 5-5 6-4 in het voordeel van het partuur Bosma c.s.

 

1ste Partuur 16 Elgar Boersma   Stiens

                       Hyltje Bosma    Makkum Fr

                       Marco de Groot  Franeker

2de Partuur 14 Remmelt Bouma  Weidum

                      Jelte Visser      Sexbierum

                      Willem Heeringa  Tsummearum

 3de Partuur 3  Jouke Bosje      Leeuwarden

                     Rienk Veltman    Makkum Fr

                     Rick Poortstra    St Jacobiparochie

          

 

16-06-2018 KNKB wedstrijd

Vandaag staat niet alleen de eerste klas op het programma, ook zijn er 2 NK's. Rutger, Dylan en Hendrik Willem kaatsen in Berlikum op het NK voor jongens, Tineke en Aljantine kaatsen hun NK in Bolsward. In Grou kaatsen Suzanna, Hester en Isabella op de afdelingspartij voor pupillenmeisjes - Allemaal veel succes toegewenst

Isabella, Hester en Suzanna een 2e prijs en weer in de finale tegen Dronryp KNKB pupillen meisjes

  

 

13-06-2018 Federatie wedstrijd

Hjoed keatsten de jongensten hun federatiewedstriid yn Hantum. Bij de welpenfamkes pakt Marije een mooie twadde priis mei Danique en Ytsje Aline. By de pupillenfamkes gie de krans nei Suzanna mei har maatsjes Annet en Doutsen. Hester behellet een keurige twadde priis mei Lolkje.

    

06-06-2018 Federatie wedstrijd

Op de federatie yn Moarre Ljussens 3 priizen foar us leden. Pieter Siebe pakt de krans mei Tsjisse en Kees. Suzanna wint de krans tegearre mei Leann en Marije wint mei Ytsje Alline bij de welpenfamkes - Lokwinske

    

 

03-06-2018 KNKB Wedstrijd

Twee afdelingsparturen waren actief op de Knkb. Rutger, Hendrik Willem en Dylan kaatsten bij de jongens in Goutum, Hester, Isabella en Suzanna kaatsen bij de pupillenmeisjes in Oude Bildtzijl. Jelmer en Jan kaatsen beide in een vrije formatiepartuur in Huizum

Hester, Isabella en Suzanna kregen de 2de prijs, ze verloren de finale met 5-3 6-2 van Dronrijp.

Maar wat hebben ze fantastisch gekaatst!

Jelmer pakte op de vrije formatie voor de schooljongens in Huizum een Mooie 3de Prijs met zijn maten. Gefeliciteerd

  

 

02-06-2018 KNKB Wedstrijd

Vandaag won Tineke Terpstra haar eerste KNKB krans in Hantum - Gefeliciteerd

 

01-06-2018 Jeugdpartij

Op 1 juni stond de tweede jeugdpartij op het programma. Deze partij werd gesponsord door schilderbedrijf Nutma en autobedrijf Postma uit Metslawier. Bij de welpen ging de eerste prijs naar Marije en Mirte, de tweede prijs was voor Sanne Janette en Thomas en de verliezersronde werd gewonnen door Michelle en Fokje. Bij de pupillen/schoolmeisjes B werd de krans gewonnen door Suzanne en Laura, hier was de tweede prijs voor Rensje, Kirsten en Kristine. Bij de pupillen/schooljeugd A gingen de kransen naar Pieter Siebe en Suzanne, hier werden Hester en Jarno keurig tweede.

   

     

 

27-05-2018 Federatie Partij Dokkum

Aljantine en Tineke in de prijzen op de federatie wedstrijd in Dokkum afgelopen zaterdag

 

25-05-2018 - Eerste jeugdwedstrijd KF De Trije Doarpen Niawier.


Vrijdagavond kon de jeugd hun eerste wedstrijd kaatsen. De wedstrijd werd gesponsord door Frequent beveiliging en F van der Meulen auto's. Er werd gekaatst door de welpen en de pupillen.
Bij de welpen stonden er 7 parturen op de lijst. Er werd gekaatst in een winnaars-en verliezersronde. Bij de allerjongsten werd fanatiek en sportief gekaatst. In de winnaarsronde ging de finale tussen het partuur Renke Jacob Cuperus en Antsje Wiersma, tegen het partuur Amarins Kloostra en Tessa Reitsma. Het werd een spannende finale die pas beslist werd op een stand 5-5 (2-6) in het voordeel van het partuur Cuperus c.s. In de verliezersronde was de finale tussen de parturen Michelle Sijtsma en Fokje Wiersma nog spannender. Hier kwam alles aan de hang. Het partuur Sijtsma c.s. trok aan het langste eind en gingen in de verliezersronde met de eerste prijs naar huis.
Bij de pupillen stonden ook 7 parturen op de lijst. Hier waren twee parturen die er uit sprongen. Zij hadden tot de finale beide maar drie tegen eersten. Dit waren de parturen Hester Torensma en Laura Allema en het partuur Suzanna Allema en Marije Keegstra. Het beloofde in de winnaarsronde een spannende finale te worden. Het liep echter anders en het partuur van Allema c.s. won de finale in de winnaarsronde afgetekend met 5-1 (6-0). Bij de verliezersronde stond het partuur Suzanne Torensma en Geertje Wiersma in de finale tegen het partuur Janiek Kloostra en Tineke Pauzenga. Hier waren de parturen echt aan elkaar gewaagd. Ze hielden elkaar lang in evenwicht maar uiteindelijk was hier de eerste pr

Onze sponsors

  • Image